Европа 2020

„За да постигнем устойчиво бъдеще, ние трябва да погледнем отвъд краткосрочните цели. Европа трябва да се върне н пистата. След това трябва да остане на тази писта. Това е целта на Европа 2020. Става въпрос за повече работни места и по-добър живот. Показва как Европа има способността да осигури интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, да намери пътя към създаването на нови работни места и да предложи усещане за посока на нашите общества.“  

Жозе Мануел Барозо 

Европа 2020 е стратегията за развитието и възраждането на икономиката на Европейския съюз за следващото десетилетие. Стратегията има за цел да превърне Европейския съюз в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономическа общност. Тези три взаимноподсилващи се приоритета трябва да помогнат на Европейския съюз и неговите членове да постигнат високи нива на заетост, продуктивност и социално изравняване.

Конкретно, Европейският съюз си е поставил 5 амбициозни цели, свързани със заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата/енергийната ефективност, които цели трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Всяка страна членка е приела и е поставила свои собствени цели във всяка една от тези области. Конкретни действия и стъпки на Европейско и национално ниво подкрепят реализирането на тази стратегия.