Млад изследовател

Основата на устойчивото развитие са новите технологии, умните решения и иновациите. Само ако използваме ефективно ресурсите, с които разполагаме, можем наистина да направим живота си по-лесен и по-добър без да разрушаваме и да застрашаваме бъдещето на идните поколения и човечеството.

Развитието на талантите трябва да се превърне в един от основните стремежи на нашето общество. Ако желаем да се наредим сред модерните и развити общества, трябва да създадем оптимална среда, която дава възможност на всеки млад човек да развива своите заложби и таланти. Само по този начин можем да осигурим бъдещо поколение от специалисти и подготвени професионалисти, които могат да поемат отговорност и да допринесат за устойчивото развитие на България.

СИНТ разглежда образованието и насърчаването на млади хора като една от своите основни задачи, свързани с бъдещите способности на нашето общество. Поставяме си за цел да организираме състезания и конкурси на регионално и национално ниво, с които да предизвикаме интереса на младите хора в България и да ги очароваме със света на науката и техниката. Желанието ни е нашето общество своевременно да открие своите млади таланти и да им предостави възможности за развитие. Искаме да популяризираме значението на развитието на талантите и оформянето на професионалисти на всяко ниво като ангажираме вниманието на всички значими групи на нашето общество като политици, бизнесмени, учени, преподаватели и творци.